Hemgårdens Bokmässa 2018-03-17

Den 17 mars går nästa bokmässa av stapeln på Hemgården i samarbete med Borås Tidning och Glittergumman.

Inbjudan till utställarna kommer under oktober månad på http://www.hemgarden.nu och i Borås Tidning.

Annonser