Knallekviltarna, Stefan Martinsson och Abrigo

Knallekviltarna” som är en förening för alla som är intresserade av lappteknik och kviltning. Vi startade 1995 och har ca 40 medlemmar från hela Sjuhäradsbygden.

Redan några år efter starten fick vi kontakt med Stefan Martinsson som var med och startade Abrigo Rainha Sílvia, ett hem för unga hemlösa mammor och deras barn i Rio de Janeiro.

Vi har flera gånger haft besök av Stefan och han berättar mycket fängslande om arbetet på hemmet och om de som tack vare kontakten med Abrigo får ett helt nytt liv för sig och sina barn. Många av dess mödrar är själva barn i 12- 15-årsåldern.

Vi har främst stöttat arbetet genom att vi syr kviltade täcken. Varje barn som kommer till Abrigo får av oss ett eget varmt täcke i glada färger att värma sig med under Brasiliens kalla vinternätter.

Många i vårt land är osäkra på om den hjälp som skickas utomlands verkligen kommer fram. Här vet vi genom den personliga kontakt vi har med Stefan att den når fram och att vår insats betyder mycket för en utsatt grupp i det Brasilianska samhället. Dessutom har några av våra medlemmar varit där på besök.

Nu kan inte alla sy täcken, men det är vårt sätt att hjälpa till. Abrigohemmet är helt beroende av frivilliga bidrag och den kommer från många, både här i Sverige och i Norge. Vi brukar själva då och då ordna lotterier med skänkta vinster där hela behållningen går till Abrigo.

Stefan är numera pensionerad men hjälper fortfarande till genom att sprida kunskap om Abrigohemmet. Det är fascinerande att höra honom berätta om alla dessa unga flickor och deras ibland mörka bakgrund, men som tack vare Abrigo får en ny framtid. Dessutom har han en mycket trevlig film att visa.

Abrigo gör även mycket för utsatta ungdomar i området.

Vi tycker att Abrigo är ett mycket behjärtansvärt projekt och vill gärna hjälpa till att sprida informationen till fler än vår lilla krets i Knallekviltarna. Vi tror att många fler skulle vilja lyssna på honom och tycka att det är intressant. Samtidigt visar vi gärna några av de täcken som skall gå iväg med Stefan till Rio.

Mer om Abrigohemmet finns på nätet ” Abrigo Rainha Silvia”.

Kallekviltarna, Stefan Martinsson, Abrigo, Hemgården, Borås