Terminskurser

Program våren 2018

Silversmide – terminskurser

Hemgården har en liten smedja där det drivs kurser av olika slag. Som mest är det 7 deltagare per kurs. Hemgården förser grupperna med verktyg och lod, övrigt material köper deltagaren själv. Information om inköp får deltagaren av  kursledaren. Du är välkommen att anmäla dig genom att ringa Hemgårdens kursadministratörer på
tel. 033-41 60 44.


Måndagar kl 13.30 – 16.30 Pris 1.695 kr. 12 ggr.

Måndag kl 17.00 – 20.00 Pris 85 kr. 6 ggr. (varannan vecka)

Tisdag kl 13.30 – 16.30 Pris 1.695 kr. 12 ggr.

Tisdag kl 17.00 – 20.00 Pris 1.695 kr. 12 ggr.

Onsdag kl 17.00 – 20.00 Pris 1.695 kr. 12 ggr.

Medlemsavgift om 200 kr / år tillkommer för alla kurser.