Terminskurser

Program hösten 2017

Silversmide – terminskurser

Hemgården har en liten smedja där det drivs kurser av olika slag. Som mest är det 7 deltagare per kurs. Hemgården förser grupperna med verktyg och lod, övrigt material köper deltagaren själv. Information om inköp får deltagaren av  kursledaren. Du är välkommen att anmäla dig genom att ringa Hemgårdens kursadministratörer, tel. 033-41 60 44.


Måndag kl 13.30 – 16.30 Pris 1.695:- 12 ggr

Måndag kl 17.00 – 20.00 Pris 850:- 6 ggr (varannan vecka)

Tisdag kl 13.30 – 16.30 Pris 1.695:- 12 ggr

Tisdag kl 17.00 – 20.00 Pris 1.695:- 12 ggr

Onsdag kl 17.00 – 20.00 Pris 1.695:- 12 ggr


Annonser