Vedic Art

Kursledare Gun Höglind

För nybörjare och andra. Börja måla och upplev glädjen med en ny hobby.

Vedic Art bygger på sjutton principer som öppnar upp din kreativitet och skaparglädje utan krav på prestation. Skapandet ger dig självtillit och glädje.
Du lär dig några principer vid varje tillfälle. Undervisningen anpassas individuellt.

• Alla kan måla
• Alla kan vara med
• Inga krav på prestationer

Höstens endagskurser, kl 10.00-15.00
Lördag 30 september
Lördag 28 oktober
Lördag 25 november

Ring 033-416044 för anmälan. Pris: 400 kr.
Ledare: Gun Höglind/ kursledare i Vedic Art
Max 10 deltagare

Annonser