Vedic Art

Kursledare Gun Höglind

För nybörjare och andra. Börja måla och upplev glädjen med en ny hobby.

Vedic Art bygger på sjutton principer som öppnar upp din kreativitet och skaparglädje utan krav på prestation. Skapandet ger dig självtillit och glädje.
Du lär dig några principer vid varje tillfälle. Undervisningen anpassas individuellt.

• Alla kan måla
• Alla kan vara med
• Inga krav på prestationer


Våren 2018

Lördag 24 februari kl:10.00-15.00
Lördag 21 april kl:10.00-15.00

Ring 033-416044 för anmälan. Pris: 400 kr.
Ledare: Gun Höglind/ kursledare i Vedic Art
Max 10 deltagare

Annonser