Wikander x 5. Borås meste föreläsare?

Lars Wikander föreläsning Hemgården BoråsEfter mer än 2 000 föreläsningar på över 400 orter mellan Ystad och Pajala och några i Norge. Det har varit från inbjudan att föreläsa för socialstyrelsen i Rosenbad till pensionärsföreningar och studiecirklar. Däremellan vårdskolor, vårdpersonal i landsting och kommuner, konferenser, kommun- och landstingsfullmäktige…

  • 20/9 – Whisky, grisar, isbrytaren Ymer och män i vita lakan (om humanare äldrevård) Det behövs en förnyelse av arbetsmiljön i äldrevården, inte minst för personalen. (En forsknings-rapport 2017 från Institutionen för socialt arbete visar att hälften av alla undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen vill byta jobb!) Mina föreläsningar runt om i Sverige gav en feedback från eldsjälar i form av brev, tidningsartiklar och dagböcker. Det är dessa positiva exempel jag för fram igen.
  • 4/10 – Bryt dödstystnaden! (kring döendet, döden och sorgen) I samband med detta hade jag dels en artikelserie i Borås Tidning, dels en serie program i Radio Sju, med rubriken ”Bryt dödstystnaden!” som ger klara fakta och praktisk vägledning kring alla frågor om information, sorgearbete, reaktioner, barn och döden, begravning, hur man be-möter sörjande
  • 18/10 – De kom aldrig hem (den fascinerande historien bakom de sju brittiska flygargravarna i Falkenberg från 1944) Av en tillfällighet upptäckte jag de tolv brittiska flygargravarna från 1944 på Falkenbergs vackra skogskyrkogård. Min nyfikenhet väckte kring varför de låg där och vad som hade hänt. Efter några års efterforskning visste jag. Det blev en bok och den blev grunden till en av de största utställningar som Falkenbergs museum haft.
  • 1/11 – Skuggan av Zofia (historien om ”tjejen  i graven brevé ” från 1945, granne med flygarna) När jag föreläste om de brittiska flygargravarna på Skogskyrkogården i Falkenberg var det andra som var nyfikna på ytterligare en främmande grav. Det var den unga polskan Zofia. Hennes grav låg granne med flygarnas. Det fanns inga andra uppgifter att finna om henne än namnet och hennes födelse- och dödssiffror på det vita träkorset. Polska myndigheter hittade släktingar i Polen som jag besökt vid två tillfällen. Två koncentrationsläger besöktes och forskare där gav mig material från arkiven.Från ett av lägren kom också manliga koncentrationslägerfångar till karantänen som upprättades på flickskolan i Borås 1945. Jag har intervjuat några av dem samt några sköterskor som tjänstgjorde där då.
  • 15/11 – Från Sibirien till Sverige, från Blagoveshchensk till Borås
    Nadja, med tysk pappa och rysk mamma, ligger begravd i Borås. Hon lämnade efter sig en samling handskrivna sidor om sin uppväxt i östra Sibirien. Hennes dotterdotter är Ingrid Janbell från Borås. Hon ville ha hjälp att hitta information på Internet så jag satte i gång.(efterforskningar kring den osannolika historien om Nadja, begravd i Borås, född 1897 borta i östra Sibirien med tysk far och rysk mor, rånöverfall i hemmet, studier i Tyskland, faderns deltagande i försvaret av staden under boxarupproret. Krigsutbrottet 1914 med internering, deportering till mellersta Sibirien, starten mot Sverige, då 22-åringen, beväpnad med pistol mot lynchhot och pirathot, under en månad färdades med sin sjuke far och en rysk sköterska från Jakutsk till Irkutsk med häst och släde vintern 1916 i minus 50 graders kyla… För att senare gifta sig med en av IFK Göteborgs grundare.) Mitt material har använts flera gånger vid utställningar på museet i Blagoveshchensk. Ett stort bokverk om affärslivet i regionen Amur runt 1900 har material med från mina efterforskningar. Den ryska regionstidningen Amurskaja Pravda har haft flera artiklar om den här historien. Borås Tidning hade ett reportage på 11 sidor 4/12 2011.


OBS: Alla intäkter går oavkortat till välgörande ändamål